Trang chủ » Trực tiếp

trực tiếp kết quả xổ số thứ 6, ngày 30/07/2021

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây
ĐB 10326
1 11116
2 23458 10215
3 48644 96909 32894 73537 43671 81008
4 7112 6533 1692 0017
5 3137 8084 0306 9276 8785 5336
6 852 172 490
7 91 50 79 69
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 8 9 5 9 0
1 2 5 6 7 7 9 1
2 6 1 5 7 9 2
3 3 6 7 7 3 3
4 4 4 8 9 4
5 2 8 1 8 5
6 9 1 2 3 7 6
7 1 2 6 9 1 3 3 7
8 4 5 5 8
9 1 2 4 6 7 9
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 49 27 42
7 852 421 126
6 5099 8978 7707 7454 5405 3299 4389 7168 8790
5 7826 9377 7006
4 29578 69088 03310 22263 13149 56417 41410 27844 44862 51026 52939 38871 86500 55701 37567 15370 21066 88571 27866 24577 15020
3 78485 97538 44109 71118 95582 17778
2 05511 45069 55958
1 59036 55506 49852
ĐB 965435 046753 427968
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 1 5 6 9 6
1 1 7 8
2 6 1 6 7 6
3 5 6 8 9
4 9 9 4 2
5 2 3 4 2 8
6 3 2 9 6 6 7 8 8
7 8 8 1 7 1 7 8
8 5 8 2 9
9 9 9
G
8 tructiep tructiep tructiep
7 tructiep tructiep tructiep
6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
5
4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
2
1
ĐB
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X